• nl
close
Over ons| Klantenservice
Klantwaardering:
8,8 1413 beoordelingen
Menu

Ondersteuning op maat via het VAPH

Indien u jonger dan 65 jaar bent, dan kunt u zich aansluiten bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Een medische keuring bepaalt of u een erkend VAPH-nummer krijgt. Dat geldt levenslang – dus ook nog na uw 65ste verjaardag. De maximale vergoeding voor ondersteunende aanpassingen zoals een traplift bedraagt € 8.334,17.

Ondersteuning op maat

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap, waarmee zij hun zorg en ondersteuning op maat kunnen financieren. Het VAPH erkent en subsidieert ook organisaties om ondersteuning te bieden zoals multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan, en bijstandsorganisaties.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een traplift om de trap te overbruggen hoort ook onder deze hulpmiddelen. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden. In het kort:
• U moet erkend worden door het VAPH als persoon met een handicap.
• U moet jonger zijn dan 65 jaar op het moment dat u de eerste keer ondersteuning vraagt aan het VAPH.
• U moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Een tegemoetkoming voor een traplift aanvragen

Als u een tegemoetkoming voor een traplift aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van de traplift overgaat. Nadat u vervolgens uw traplift heeft gekocht, dient u de factuur nadien in bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Het VAPH betaalt het ingediende factuurbedrag, rekening houdend met de maximale tegemoetkoming die u werd toegekend in de beslissingsbrief van het VAPH.

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Meer info? Surf naar www.vaph.be. Of bekijk alvast het onderstaand filmpje over de Persoonsvolgende Financiering (PVF).

Wilt u een gratis brochure ontvangen of een vrijblijvende maatwerkofferte?

Gratis Brochure
Gratis Brochure