• nl
close
Over ons| Klantenservice
Klantwaardering:
8,8 1413 beoordelingen
Menu

Vlaamse Aanpassingspremie

Bent u ouder dan 65 jaar en komt u niet in aanmerking voor ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)? Dan komt kunt u een premie krijgen voor woningaanpassingen, uitgereikt door het agentschap Wonen – Vlaanderen. De premie bedraagt maximaal € 1.250 en is gebonden aan een aantal voorwaarden. Dit kan een aantrekkelijke tegemoetkoming in de kosten voor uw traplift zijn.

Maximaal inkomen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, mag uw jaarlijkse inkomen hoogstens € 30.060 bedragen (verhoogd met maximaal € 1.570 per persoon ten laste). Doet u een aanvraag in 2017? Dan wordt uw gezamenlijk belastbaar inkomen gecheckt van het derde jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum. U vindt dat bedrag op uw aanslagbiljet voor uw inkomensbelasting – in 2017 dus voor dat van inkomstenjaar 2014.

Aanvragen van de Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie kunt u pas aanvragen ná de plaatsing van uw traplift. De documenten daarvoor vindt u op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen. U vult het betreffende formulier in en stuurt het op naar de provinciale afdeling van het agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals vermeld op het aanvraagformulier voor uw provincie. Zodra het agentschap over alle stukken in het dossier beschikt, moeten zij binnen een termijn van drie maanden een beslissing nemen. De premie bedraagt 50 procent van het bedrag van de goedgekeurde facturen, met een minimum van € 600 en een maximum van € 1.250. Dit betekent dat er voor ten minste € 1.200 aanpassingswerken moeten uitgevoerd worden om in aanmerking te komen, daarnaast mag u geen facturen indienen die ouder zijn dan 1 jaar op het moment dat de aanvraag gebeurt.

Hoe verloopt de procedure?

1. U vult het aanvraagformulier in en stuurt het op naar het opgegeven adres.
2. U krijgt een ontvangstcode – binnen de drie maanden na uw aanvraag valt de beslissing.
3. Hebt u recht op de premie? Dan wordt die gestort binnen de drie maanden na een positieve beslissing.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse aanpassingspremie zijn een aantal voorwaarden gesteld:
• De aanpassingswerken die in aanmerking komen, moeten betrekking hebben op een technische installatie of op hulpmiddelen (het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift valt hieronder)
• Het jaarinkomen bedraagt hoogstens € 30.060 (verhoogd met maximaal € 1.570 per persoon ten laste). ook een inkomensvoorwaarde
• De woning waar de aanpassingen gebeuren moet de hoofdverblijfplaats zijn van de oudere
• De verbeteringspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken.
• De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar

Aanvraag aanpassingspremie indienen

De aanvraag voor de aanpassingspremie moet ingediend worden ná de voltooiing van de werken. Het is wel verstandig om voor uitvoering van de werken reeds goedkeuring te hebben.

Tip: het is niet noodzakelijk dat de aanvrager van de premie 65 of ouder is. Het is wel een voorwaarde dat de persoon voor wie de aanpassingen gebeuren een 65-plusser is.

Meer info? Bezoek de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Wilt u een gratis brochure ontvangen of een vrijblijvende maatwerkofferte?

Gratis Brochure
Gratis Brochure